Swedish Agency for Marine and Water Management

2 - 3 of 3
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Faithfull, Carolyn
  Dessirier, Benoît
  Bergström, Ulf
  Nolbrant, Peter
  Prutzer, Madeleine
  Kumblad, Linda
  Nilsson Austin, Åsa
  Wallner Hahn, Sieglind
  Wikström, Sofia A. (Editor)
  Bergström, Lena (Editor)
  Thor, Peter (Editor)
  Ekosystemtjänstanalyser som stöd för en regional ekosystembaserad havsförvaltning: Erfarenheter från tre pilotområden: 8-fjordar, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kartläggning och analys av ekosystemtjänster är viktiga verktyg för att synliggöra människans relation till och beroende av ekosystemet. De kan till exempel påvisa samband mellan processer i ekosystemet och samhället, och användas som underlag för att diskutera avvägningar mellan olika mål och intressen. I ekosystembaserad havsförvaltning kan diskussioner om ekosystemtjänster öka aktörers förståelse för ekosystemet som grund för vårt nyttjande av havet. De kan också stödja åtgärdsarbete och strategisk planering. Här presenterar vi analyser av ekosystemtjänster som tagits fram som underlag för en regional ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, Stockholms skärgård och området 8+fjordar i Bohuslän. Vi har dels använt två olika metoder för att kartlägga utbredningen av ekosystemtjänster och associerade nyttigheter i pilotområden - en naturbaserad metod som utgår från utbredningen av ekosystemkomponenter och en öppen GIS-metod för att samla in lokal kunskap om ekosystemtjänster från intressenter och allmänhet.

  Den naturbaserade kartläggningen gjordes för Södra Bottenhavet och Stockholms skärgård. Studien hade som mål att utveckla och testa en metod för att kartlägga kustnära ekosystemtjänster utifrån kartor av arter och livsmiljöer och utvärdera hur metoden kan användas för ekosystembaserad planering. Vi har gjort en bedömning av vilka ekosystemtjänster som är relevanta att kartlägga med metoden i dessa områden och vilka arter och livsmiljöer som främst kan förväntas bidra till dessa tjänster. För att lätt kunna dela resultaten har vi utvecklat en app som tillåter en användare att ta fram potentiella ekosystemtjänstkartor utifrån kartor över arter och livsmiljöer. Som nästa steg behöver appen utvärderas tillsammans med användare, för att testa användbarhet och vidare utvecklingsbehov.

  Öppen-GIS-analysen gjordes inom projektet 8+fjordar, där intressenter och allmänhet bjöds in till workshops för att beskriva sin syn på områdets värden och vad som påverkar miljön i området. De resulterande GIS-lagren ger en bild av hur användare av det lokala ekosystemet uppfattar sin närmiljö och vilka ekosystemtjänster de värdesätter och nyttjar. En initial utvärdering visar att resultaten kan användas till exempel för att identifiera platser där det finns konflikter mellan olika användningar av havet och peka ut behov av åtgärder för att lösa dessa konflikter. Processen att ta fram underlagen bidrog dessutom till ett gemensamt lärande inom projektet.

  Den tredje metoden som vi har använt är en enkät- och intervjustudie för att undersöka markägares attityder och preferenser i samband med åtgärdsarbete i Stockholms skärgård. Den här studien fokuserade på vilka ekosystemtjänster och nyttigheter markägare värdesätter i naturtypen grunda havsvikar. Resultatet kompletterar kunskapen om människans förhållande till denna naturtyp och lägger en viktig grund för att inkludera sociala mål och indikatorer i arbetet för att skydda och restaurera grunda havsvikar.

  Ekosystemtjänster är fortfarande ett abstrakt begrepp för många och rapporten syftar till att genom exempel synliggöra hur ekosystemtjänster kan användas för att stödja en långsiktigt hållbar förvaltning av kustområden. Att ta hänsyn till det komplexa samspelet mellan människa och natur är en central del av ekosystembaserad förvaltning. Våra tre exempel fyller delvis olika syften inom denna komplexitet. De kan användas individuellt för särskilda ändamål eller komplettera varandra. I samtliga fall är det viktigt att arbeta nära aktörer för att tydligt definiera behov, syften, och säkerställa att de slutliga resultaten blir lokalt användbara.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • Vägledning om behov av underlag för bedömningen av nyttor av att uppnå god status eller potential2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vägledning är att lyfta fram och diskutera aspekter som har att göra med behovet av underlag som kan ge stöd när det gäller nyttosidan i bedömningar av orimliga kostnader vid beslut om undantag enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

  Detta görs genom att först se tillbaka på tidigare rekommendationer beträffande hur tillämpningen av ekonomisk värdering bör stärkas i implementeringen av vattendirektivet. Därefter diskuteras generella och specifika värderingsstudier, där de förra till skillnad från de senare värderar vattenmiljöförbättringar utan att något specifikt vattenområde undersöks, beskrivs eller pekas ut. Som exempel används den generella värderingsstudie som är underlag för nyttoskattningarna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten 2022–2027.

  Slutligen diskuteras behovet av underlag utifrån värderingsstudier som planeras att genomföras under de närmaste åren med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten respektive Naturvårdsverket och de kunskapsbehov som har föranlett dessa studier.

  Rapporten kan med fördel läsas tillsammans med Havs- och vattenmyndighetens rapport 2022:14 Bedömningsmetoder för orimliga kostnader https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:havochvatten:diva-541

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild