Swedish Agency for Marine and Water Management

Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Åtgärdsprogram för flodnejonöga: Lampetra fluviatilis Linnaeus,1758
Responsible organisation
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Nejonögonen tillhör djurgruppen rundmunnar vilket är en slags primitiva fiskar. I Sverige finns tre arter: havsnejonöga, flodnejonöga och bäcknejonöga.Kännetecknande för alla nejonögon är att de har ett larvstadium (ammocoetes), ett omvandlingsstadium (transformer) och ett adult stadium. Stadierna skiljer sig avseende levnadssätt och krav på livsmiljön. Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) är en anadrom art med en komplex livscykel. Efter en flera år lång period då larverna ligger nedgrävda i finsediment och livnär sigsom filtrerare lämnar de vattendragen. De vandrar ut till havet eller en närliggandestor sjö där den huvudsakliga tillväxten sker. Efter några år vandrar de fullväxta flodnejonögonen sedan upp i vattendragen för att föröka sig. För att kunna fullborda livscykeln kräver flodnejonöga fria vandringsvägar och en hög strukturell komplexitet i vattendragen med strömpartier för lek och lugnflytande höljor och död ved som skapar de sedimentbankar larverna är beroende av. Åtgärder som gynnar flodnejonöga gynnar därför många andra arter som är beroende av liknande miljöer, eller kombinationer av miljöer, exempelvis andra vandrande fiskarter som lax, ål, havsnejonöga, vimma och id. Flodnejonöga är en paraplyart. I Sverige har flodnejonöga hittats längs hela kusten, från Bäveån i Västra Götaland till Torne älv i Norrbotten samt på Gotland. Även sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern med tillrinnande vattendrag har bestånd av flodnejonöga. Från Siljan finns tre kända noteringar (1971, 2009 och 2017). Arten återfinns främst i norra Europa med kärnområde runt Östersjön. Flodnejonöga bedöms vara utdöd i flera europeiska länder. Flodnejonöga är den enda av de tre nejonögonarterna som det har bedrivits ett kommersiellt fiske efter i Sverige. Fisket efter lekvandrande flodnejonöga är känt från Norrlandskusten redan under 1400-talet och i vissa norrländska älvar bedrivs fortfarande ett regelbundet fiske. Generellt sett är uppfattningen idag att populationerna i ett längre perspektiv minskat med 80–90 % i norra Sverige. Söder om Dalälven är populationsstatusen svårare att bedöma i avsaknad på underlag och fiskestatistik. Något kommersiellt fiske har inte såvitt känt bedrivits i denna landsände.

Flodnejonögats bevarandestatus bedöms vara otillfredsställande enligt Sveriges bedömning av status för arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet. I rödlistningsbedömningen år 2000 klassades flodnejonögat som Starkt hotad (EN). I de tre senaste klassningarna (2010, 2015, 2020) har dock populationen bedömts som Livskraftig (LC) eftersom ingen pågående minskning har noterats under de senaste decennierna.Olika former av artificiella barriärer, exempelvis dammar, och vattenreglering i vattendrag skapar vandringshinder, uppströms ersätts lek- och uppväxtområden av sjöliknande miljöer medan lek-och uppväxtområden nedströms riskerar att torrläggas eller att spolas bort på grund av snabba fluktuerande och onaturliga vattenregleringar. En enskild sådan händelse kan leda till att flera generationer nejonögonlarver påverkas. De senaste århundradena har tusentals dammar byggts i Sveriges vattendrag vilket har påverkat flodnejonögat negativt genom att stora delar av artens ursprungliga reproduktionsområden har otillgängliggjorts eller förstörts.

Särskilt stor negativ påverkan har utbyggnaden av vattenkraften under 1900-talet haft. Utbyggnaden bedöms vara den viktigaste orsaken till flodnejonögats tillbakagång i Sverige. De viktigaste åtgärderna för att stärka bestånden av flodnejonöga i Sverige bedöms vara att skapa fria vandringsvägar samt åtgärder som återskapar lek- och uppväxtområden. Även information och rådgivning om arten, framtagande av ny kunskap i form av genetisk kartläggning, inklusive att utreda eventuella genetiska skillnader gentemot bäcknejonöga bedöms vara viktiga. Vidare behöver lämpliga inventeringsmetoder beskrivas och standardiseras. Kartläggning av reproduktions och uppväxtlokaler i vattendrag och deras mynningsområden behöver genomföras och beskrivas utifrån de processer och funktioner som skapar och bibehåller dessa miljöer.

Hänsyn behöver tas till flodnejonöga och andra svagsimmande arter i samband med prövning och tillsyn inom ramen för miljöbalken. Det är bland annat aktuellt i samband med pågående omprövningar av vattenkraften, där behovet av fungerande fiskvägar för svagsimmande arter kommer att bedömas. Flodnejonöga bör inkluderas i det avrinningsområdesvisa åtgärdsarbetet.De medel som behövs för genomförande av åtgärdsprogram för hotadearter beräknas uppgå till 16 600 000 kr under programmets giltighetsperiod 2023–2027.

Abstract [en]

The river lamprey (Lampetra fluviatilis) belongs to the Cyclostomata, a kind of primitive fishes. In Sweden three lamprey species can be found − the sea lamprey, the river lamprey and the European brook lamprey. Characteristic for all lampreys is that they have a larval stage (ammocoetes), a transformation stage (transformer) and an adult stage. All three stages have different ways of life and habitat requirements.The river lamprey is an anadromous species with a complex life cycle. Adult growth takes place in the sea or larger lakes, while spawning takes place in adjacent riversand streams. The river lamprey needs free migration routes and high structural complexity in the watercourse, with fast flowing waters used for spawning and calmerparts creating the sediment banks essential as nursery areas.

Measures that favour the river lamprey promote many other species that depend on those habitats. Examples are migrating fish like salmon, eel, sea lamprey, ide and vimba bream. The river lamprey is an umbrella species. Northern Europe and especially the region around the Baltic Sea is the core area forriver lamprey. The species is thought to be extinct in several European countries. River lampreys can be found along the entire Swedish coast from Bäveån in the province of Västra Götaland to the Torne älv in the province of Norrbotten, and it is the only lamprey species present on the island of Gotland in the Baltic Sea. Lakes Mälaren, Vänern and Vättern with adjacent streams have land locked stocks of riverlamprey. Three observations (1971, 2009 and 2017) are known from Lake Siljan. The river lamprey is the only one of the three lamprey species that has been commercially fished in Sweden.

Fishing for river lamprey migrating up-river forspawning is recorded from rivers floating into the Gulf of Bothnia since the 15th century, and in some of those rivers, fishing is still practiced regularly. Compared to historical levels river lamprey populations are considered to have declined by 80–90% in northern Sweden. South of the river Dalälven no commercial fishery for river lamprey has been recorded and, in the absence of data and fishingstatistics, population status is more difficult to assess.

The conservation status of the river lamprey is deemed Unfavourable in Sweden’sreporting on habitat types and species (2019) within the habitats directiveframework. The Swedish red list from 2000 classified the river lamprey as Endangered (EN). However, in the three most recent classifications (2010, 2015,2020), the population has been assessed as Least Concern (LC) since no on-goingdecrease has been noted in recent decades.Dams block migration routes, upstreams riverbeds suitable for spawning or nursery areas are replaced by lake-like environments, while fast fluctuation and unnaturalwater regimes downstream risks to drain or flush spawning and nursery areas. Several generations of lamprey larvae can thus be wiped out by a single event. 

During the last centuries thousands of dams have been built and large parts of the species'original reproduction areas have either been destroyed or rendered inaccessible. The single most important reason for the historical decline of river lamprey populations in Sweden is the expansion of hydropower that took place in the 20th century. Consequently, the single most important measure to strengthen stocks of riverlamprey in Sweden is the re-opening of migration routes and the re-creation of spawning and nursery areas. In addition, information activities and the developmentof new knowledge through genetic mapping, including assessing possible genetic differences to the European brook lamprey are important. Furthermore, inventory methods need to be described and standardized. Mapping of reproduction and nursery areas in streams and estuaries is needed including a description of processes that form an maintain these environments. River lamprey is listed as a species of common EU conservation concern, and it needs to be considered during adjudication and supervision according to the Swedish Environmental Code and, more specifically, in the on-going re-evaluations of environmental permissions for hydropower production.

Among other measures,demands for fish passages adopted for species lacking the ability to pass vertical barriers need to be considered. In addition, the river lamprey’s habitat demands should be considered in activities and planning on a river basin level.The funds needed for implementing of this action program are estimated to SEK16 600 000 during the program's validity period 2023-2027.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten, 2022. , p. 83
Series
Swedish Agency for Marine and Water Management report ; 2022:19
Keywords [en]
River lamprey, cyclostomata, conservation
Keywords [sv]
Flodnejonöga, rundmunnar, åtgärdsprogram, bevarande, art- och habitatdirektivet
National Category
Biological Sciences Fish and Aquacultural Science
Research subject
Environmental Objectives, A Rich Diversity of Plant and Animal Life; Environmental Objectives, Flourishing Lakes and Streams; Environmental Objectives, A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
Identifiers
URN: urn:nbn:se:havochvatten:diva-555ISBN: 978-91-89329-48-5 (electronic)OAI: oai:DiVA.org:havochvatten-555DiVA, id: diva2:1706443
Available from: 2022-10-26 Created: 2022-10-26 Last updated: 2023-10-05Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(4803 kB)19 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 4803 kBChecksum SHA-512
c1fc839f761e84533425b7dd237b9dbf559162cb2ea096f8a5d73f4f8508b544d5de6c526a094c9e52924a8c41fa4e214997985de5171729aa5c06b135943734
Type fulltextMimetype application/pdf

Biological SciencesFish and Aquacultural Science

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 203 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 106 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf